GDPR szabályzat

Benedeczki Műhely Kft. online felülete

Ha megrendelési lehetőségünket, termékeinkkel kapcsolatos információkat, illetve más szolgáltatásunkat szeretné elérni, kérjük, lépjen be! Belépési felületet a menüben érheti el. A nevét, elérhetőségét a megrendelés elküldésekor megadta a részünkre, a visszajelzés lehetővé tétele érdekében. Amennyiben a megrendelés teljesítését követően az adatai törlését kéri, ezt jelezze számunkra. Ellenkező esetben az adatok a bizalmas adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelő rendszerben tárolásra kerülnek, így egy következő érdeklődés, megrendelés esetén ezekre hivatkozunk.

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató

A honlap használata

A Benedeczki Műhely Kft. a www.benedeczkimuhely.hu honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy megrendelést adjanak le.

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldalunk látogatottságát figyelő vállalkozástól (Google Inc.). A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont egyes szolgáltatásainkat (mint például az oldalra való belépés) csak a sütik elfogadásával tudja igénybe venni.

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához a Benedeczki Műhely Kft. információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. A Benedeczki Műhely Kft. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A Benedeczki Műhely Kft . nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

A Benedeczki Műhely Kft . a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

A Benedeczki Műhely Kft . honlapján, és valamennyi aloldalán található árak Magyar Forintban értendők.

Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Az adatok kezelésével kapcsolatban a Benedeczki Műhely Kft. ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Benedeczki Műhely Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Adatkezelésre vonatkozó jogszabály:

1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2016/679 EK Rendelet

Az adatkezelő megnevezése:

Benedeczki Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége:

A www.benedeczkimuhely.hu kapcsolat menüpontban megadottak alapján.

Az adatkezelés meghatározása

1. Az adatkezelés a honlapon keresztül megrendelők adataira (név, e-mail cím, telefonszám) vonatkozik. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a szolgáltatásokról történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

2. Az adatkezelés a jelentkezők által kitöltött érdeklődés adataira , valamint a megrendeléshez szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának kattintásával adhatja meg.

Kezelt adatok

A Benedeczki Műhely Kft. a megrendelést leadó, termékről érdeklődő által a megrendelés során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

  1. Online érdeklődés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím

  2. Megrendelés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím

Az adatkezelés célja

Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a jelentkezővel (érdeklődővel) történő kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, megrendelés fogadás.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelés időtartama

Online megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az online érdeklődés, megrendelési felület kitöltésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érdeklődők adatait a Benedeczki Műhely Kft. harmadik fél részére nem adja tovább.

Adatbiztonság

A Benedeczki Műhely Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a foglalók és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

A megrendelést leadó és érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Benedeczki Műhely Kft . által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Tájékoztatás kérhető: www.benedeczkimuhely.hu címen.

Amennyiben a megrendelő információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti. A Benedeczki Műhely Kft . a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat.

A Benedeczki Műhely Kft. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a megrendelést adó az online megrendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

Elektronikus levélcímek felhasználása

A Benedeczki Műhely Kft. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a foglalást leadó, érdeklődő hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel:

- kapcsolattartáshoz

- megrendelés teljesítéséhez .

A Benedeczki Műhely Kft. reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

A Benedeczki Műhely Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelést adók , érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Jogvédelem

A Benedeczki Műhely Kft. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Benedeczki Műhely Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Benedeczki Műhely Kft. - ˆ szerzői joggal védve – Minden jog fenntartva